Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi
üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett
tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme

  1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője Szolnoki-Szántó Szilvia EV. (a
továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 5300 Karcag, Apavár utca
22. Adószáma: 59772526-1-36
1.2. Az adatkezelő elérhetőségei:
Kézbesítési cím: 5300 Karcag, Apavár utca 22.
E-mailcím: karcagtuning@gmail.com
Telefonszám: +36304037558
1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

  1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása,
amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet
(általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja
értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

  1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja, üzleti kommunikáció, valamint az
adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing
tevékenységek végzése.
3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a
rendelet 22. cikke értelmében.

  1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig,
amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott
hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

  1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

5.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a
szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca
INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint .DPD(futárszolgálat)
Mailchip(hírlevél), booked4(időpontfoglaló rendszer), Rigotech Bt
(programozó)

  1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
– az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
– személyes adatainak helyesbítésére
– kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
– személyes adatait áthordozni

6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai

feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes
adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a karcagtuning@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy
ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt
tenni a felügyeleti hatóságnál.
6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem
törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan
követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

E feltételek 2023.01.01-én lépnek hatályba.